Офис сгради

ОФИС СГРАДА БЪЛГАРИЯ 2000


Един опит за доближаване до съвременността, една идея целяща разчупване на шаблона и еднотипността, една стъпка в третото хилядолетие...

Една сграда отговаряща по форма, съдържание и дух на името си. В сградата се отдават под наем офис площи,както следва: Офис- на партерен етаж с площ от 32 кв.м., с наемна цена от 256 евро, подходящ за туристическа агенция; Офисна площ - етаж ІV, с площ от 326 кв.м., с наемна цена от 2 445 евро; Офисна площ - етаж V, с площ от 273 кв.м., с наемна цена от 2 048 евро; Офисна площ - етаж VІ, с площ от 267 кв.м., с наемна цена от 2 003 евро; Офисна площ - етаж VІІІ, с площ от 143 кв.м., с наемна цена от 1 144 евро. Наемната цена не включва такса обслужване и управление. http://www.darikimoti.com/?p=rentlist&tid=8

гр. София, пл. “Йоан Павел Втори” №1
Телефон +3592 960 01 17
Факс: +3592 960 01 02
E-mail: tsenov_n@darikimoti.bg
web: www.darikimoti.bg